Ceník

pravni normy pravni normy Online poradna Mediace Ceniky Kontakty

NOVĚ

 Vzhledem k tomu, že se náš kolektiv v nedávné době rozrostl o  mladé právníky, pozměnili jsme pravidla pro stanovení ceny za námi poskytnuté právní služby. Od 1. ledna 2015 tedy nově naše AK poskytuje právní služby za tzv. smluvní odměnu v hodinové sazbě již od 990,-Kč bez DPH. Nadále samozřejmě trvá možnost dohodnout v konkrétním případě s advokátem odlišnou cenu právních služeb.

  Ceník poskytovaných advokátních služeb je stanoven dle zákona o advokacii a advokátního tarifu. Podle povahy poskytované právní služby je odměna sjednávána po dohodě s  klientem následujícími způsoby:

Úkonová odměna

 Odměna za služby advokáta je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v  konkrétní věci pro klienta učiní. Pevná částka za každý úkon právní služby je dle povahy věci přímo stanovena advokátním tarifem s tím, že po dohodě s klientem může být výše tarifně stanovené odměny přiměřeně snížena.

Časová odměna

 Odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, které advokát poskytnuté právní službě věnuje. Přibližný odhad počtu hodin, je-li stanovitelný, je klientovi vyčíslen na úvodní poradě. Cena za hodinu právních služeb činí 2500,- za každou započatou hodinu.

Paušální odměna

 Odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s  klientem dohodnuta při převzetí zastoupení.

 Odměna advokáta mimo časové a obsahové náročnosti věci zohledňuje finanční možnosti klienta. Odměnu za právní služby lze platit zálohově, případně ve splátkách. Při převzetí věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o předpokládaných nákladech a hotových výdajích, které mu budou účtovány.

Upozornění pro spotřebitele:

 V souladu s novelou zákona o ochraně spotřebitele si dovolujeme upozornit klienty AK Mašek na možnost řešení sporu advokáta s klientem mimosoudní cestou. Zprostředkovatelem dohody je Česká advokátní kancelář www.cak.cz .