pravni normy pravni normy Online poradna Mediace Ceniky Kontakty Advokati
 Nemůžete se dohodnout? Nechcete řešit svoji věc před soudem, přesto máte zájem na dobrém výsledku sporu?

Mediace – forma mimosoudního řešení konfliktů

 Mezi služby, poskytované naší advokátní kanceláří, patří rovněž poskytování mediačních služeb. Mediace je formou mimosoudního řešení sporů, a to sporů z oblasti občanskoprávní i obchodněprávní, a  to za účasti třetí, nestranné osoby – mediátora. Mediátor je odborník, školený na řízení procesu, který strany vede k uzavření oboustranně (všestranně) výhodné dohody.

Hlavní výhody mediace

 Mediace poskytuje oproti klasickému soudnímu řízení několik výhod, neboť:
 • účast je zcela dobrovolná
 • vyhnete se soudnímu sporu a snížíte tak časové i finanční investice
 • máte neustálou kontrolu nad procesem řešení sporu, jakož i nad jeho výsledkem
 • Vaši věc projednáváte v soukromí se zárukou uchování důvěrných informací
 • Lze očekávat snížení napětí a zlepšení vzájemných vztahů
 • možnost uchovat a zkvalitnit prostor pro případnou budoucí spolupráci
 • ujasnění potřeb, očekávání a zájmů jak svých, tak i druhé strany
 • větší spokojenost zúčastněných stran s konečnou dohodou


Z dosavadních zkušeností při užití mediačních technik vyplývá, že tato forma řešení konfliktů umožňuje stranám takové řešení situace, které mnohem přesněji vystihuje jejich potřeby a zájmy, hovoří se o „řešení ušitém na míru“. S ohledem na osobní přístup mediátora je oproti striktně formalizovanému postupu soudu možné při mediaci mnohem kreativněji postupovat při hledání společné dohody, která je výsledkem mediace. Tato dohoda by pak měla být oboustranně (všestranně) výhodná a snadno dodržitelná. Jelikož mediátor je schopen postihnout i právní stránku dohody, je výsledná dohoda stran reálná,věcná, komplexní a odráží možnosti a cíle obou stran.

Nejčastější typy sporů vhodných pro mediaci

 • Dohody manželů při zániku manželství (výchova dětí, rozdělení společného majetku, bydlení)
 • Majetková vypořádání
 • Sousedské spory
 • Obchodní spory při vyjednávání podmínek smluv, atd.