pravni normy pravni normy Online poradna Mediace Ceniky Kontakty Advokati

Nabídka služeb

 Advokátní kancelář Mašek poskytuje právní služby v celém rozsahu platného práva. Typickou agendu kanceláře pak tvoří zejména:

Občanské právo

 • vypracování veškerých smluv, právní servis při jejich uzavírání, jakož i právní posouzení stávajících smluv a právních dokumentů
 • vlastnické psory včetně ochrany práv nájmů
 • kompletní právní servis při převodu nemovitostí, bytů včetně družstevních, zajištění advokátní úschovy
 • pohledávky, jejich vznik, zajišťování (zástavy, zajišťovací převody, postoupení pohledávek, ručení) a jejich vymáhání, včetně pohledávek ze směnek
 • náhrady škod včetně speciální odpovědnnosti za škodu, škodu na zdraví, pojistné plnění
 • rodninné právo, vypořádání spoolečného jmění manželů, dohody o zúžení SJM, předmanželské smlouvy
 • dědické právo
 • právní služby při ochraně spotřebitele

Pracovní právo

 • právní pomoc při neplatném rozvázání pracovního poměru, posouzení neplatnosti proacovního poměru
 • dohody o práci mimo pracovní poměr
 • vypracování a posouzení proacovněprávních smluv, dohody o ukončení proacovního poměru
 • konkurenční doložky, manažerské smlouvy
 • náhrada škody, pracovní úrazy

Obchodní právo

 • vypracování, revize a posouzení obchodně-právních smluv, ukončení smluvních vzathů. dohody o narovnání
 • zakládání a zaměny obchodních společností, fúze, transformace a akvizice
 • převody obchodních podílů, úprava vztahů mezi společníky, prodeje podniků, likvidace, změny právních forem, právní pomoc v konkursním a insolvenčním řízení
 • asistence při organizaci valných hromad
 • pohledávky, jejich vznik, zajišťování (zástavy, zajišťovací převody, postoupení, ručení, bankovní záruky) a vymáhání pohledávek
 • hospodářská soutěž
 • právní servis v oblasti veřejných zakázek a soutěží

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • právní servis při posouzení možných trestněprávních rizrik
 • trestné činy v oblasti daňových a pojistných podvodů
 • trestné činy z oblasti autorských a průmyslových práv

Občasnké právo procesní

 • zastupování před soudy všech stupňů
 • zastupování v rozhodčím řízení a při řešení mimosoudních sporů
 • právní servis v oblasti přípravy na soudní jednání, návrhy možných řešení, příprava důkazů, zhodnocení pravděpodobnosti úspěchu ve věci

Správní právo

 • zastupování a právní pomoc v přestupkovém řízení
 • zastupování a právní pomoc ve správním řízení
 • řízení před stavebními úřady, katastrálními , živnostenskými a dalšími úřady v oblasti veřejné správy
 • stížnosti
 Mimo výše uvedené právní služby poskytuje naše kancelář též služby ve specifických právních odvětvích.