pravni normy pravni normy Online poradna Mediace Ceniky Kontakty Advokati
 V sídle Pekařská 658 najdete dvě advokátní kanceláře, každá z nich Vám nabízí komplexní právní služby.

  Zabýváme se právem veřejným i soukromým, poskytujeme právní služby a poradenství ve všech oblastech práva a nabízíme svým klientům nejen komplexní právní servis, ale i zhotovení dílčích právních úkonů, stanovisek, analýz právních dopadů a rizik spojených s činností právnických i fyzických osob na území České republiky a v zahraničí.

  Přestože i v našich kancelářích je patrná určitá míra specializace, vynucená stupňující se složitostí právních vztahů ve společnosti a potřebou jejich právní úpravy, dbáme na zachování schopnosti poskytnutí právních služeb v jakékoliv běžné oblasti práva.

  Typický pro naše kanceláře je současně výkon advokacie v tradičním slova smyslu, nejsme právníci "úřadující od stolu", naopak jsme denně v kontaktu s lidmi nejrůznějšího pracovního či společenského zařazení, správními a jinými úřady, policii, zastupujeme své klienty před soudy v civilních i trestních kauzách. Takovéto zaměření advokátní kanceláře naší klientele přináší výhodu poskytování různorodých právních služeb "pod jednou střechou", kdy se naš klient nemusí obracet s různými problémy na různé advokáty, ale naopak má jistotu, že mu budeme kvalifikovaně nápomocni například jak se založením a správou jeho obchodní společnosti, tak při sousedském sporu, rozvodu či dopravní nehodě.

  Své služby poskytujeme v různých oblastech, různorodé klientele, počínaje jedinci, požadujícími jednorázovou právní službu, přes drobné a střední podnikatele, obce až po akciové společnosti, jedním z našich stálých klientů je například i regionální nemocnice.

  Působíme převážně ve Středočeském kraji, ale své klienty zastupujeme na celém území ČR. Z důvodu snadné dostupnosti našich služeb provozujeme tři stálé kanceláře a to v Kladně, v Praze a v Hořovicích.